Αμερική

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ

Αναχ. 10,24 Ιανουαρίου & 08,22 Φεβρουαρίου & 02,21 Μαρτίου Μαγευτικές διαδρομές διασχίζοντας τις
/ το άτομο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Διάρκεια: 8, 9, 10ήμερη αεροπορική εκδρομή Αναχωρήσεις 10, 24 Ιανουαρίου, 8,22 Φεβρουαρίου απ’
/ το άτομο

Νέα Υόρκη Ατομικό ταξίδι 7 ημερών

Νέα Υόρκη Ατομικό ταξίδι 7 ημερών Τα πακέτα ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2020
/ το άτομο